Tietosuojaseloste

Verkkokaupan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kokousmylly Oy

Runeberginkatu 34 i

06100 Porvoo

puh. 040 507 2168 

[email protected]

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Toimitusjohtaja Leena Simojoki 

puh. 040 507 2168

[email protected]

Rekisterin nimi

Zum Beispiel -verkkokauppa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä.

Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman

vastaanottajan lupaa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu kahdesta rekisteristä:

1. Zum Beispiel -verkkokaupan rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen ja tilaustiedot.

2. Zum Beispiel -verkkokaupan tietokanta sisältää kaiken verkkokaupassa olevan tiedon asiakkaasta. Rekisterinpitäjällä on pääsy tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan tilausten yhteydessä.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse pyytää kirjallisesti poistamaan tiedot. Tiedot poistetaan, mikäli verkkokauppa lopetetaan.

Tietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaajan tietoja käsittelevät Kokousmylly Oy:n verkkokauppaa hoitavat henkilöt. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Ainoastaan yritysjärjestelyn yhteydessä, mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Rekisteröidyn oikeudet

Tilaajalla on oikeus osoittaa Kokousmylly Oy:lle tietopyyntö sen ylläpitämiin henkilörekistereihin. Vapaamuotoisen tietopyynnön voi toimittaa osoitteeseen [email protected] tai postitse Kokousmylly Oy, Runeberginkatu 34 i, 06100 Porvoo. Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan maksuttomasti kerran vuodessa.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta

varten.